Grafikx

Grafikx primært logo

Handelsebetingelser

Generelle Vilkår

Ændringer og afbestillinger

Som mindre virksomhedsdriver er det særdeles vigtigt med et overblik over aftaler, både pga. økonomi og kalender. Derfor gælder det, at når et tilbud er godkendt pr. mail, er det bindende. Nedenstående regler for afbestillingen træder dermed i kraft.

Webdesign:

Afbestiller du en website efter godkendelse af tilbud, forbeholder jeg mig retten til at kræve et gebyr på 40% af det aftalte beløb, svarende til projektets forudbetaling.  Ønsker du at afbestille opgaven, skal det ske skriftligt pr. mail snarest. 

Ved hjemmeside skabeloner binder købet.

Udskydes projektet mere end 30 dage på grund af forhold fra din side, betragtes projektet som afsluttet og du er forpligtet til at betale det resterende beløb uanset status, medmindre der er lavet en skriftlig aftale om andet.

Grafiske opgaver:

Ønsker du at afbestille dit køb af grafiske opgaver, skal det ske senest 4 dage fra du har accepteret tilbuddet hvis ikke vil det fulde beløb blive opkrævet.

Levering

Levering er hændt, når dit produkt er overdraget og du har godkendt skriftligt pr. mail.

Godkender du ikke senest 7 dage efter overdragelse, anses levering for sket på det tidspunkt.

Reklamation

Finder du fejl eller mangler, skal du omgående kontakte mig, dette kan dog senest finde sted 7 dage efter leveringen.

Ansvar

Ved indgåelse af et samarbejde aftales det, hvorvidt du står for materialer (eks. tekster, billeder eller grafisk materiale) er disse ikke rigtige eller et brud på rettigheder der bryder lovgivningen, står du ene og alene med ansvaret. 

Jeg står ligeledes med ansvaret for materialer (billeder, grafiske opgaver, tekster mm)  udarbejdet af mig.

Rettigheder

Ved overlevering af dit produkt har du eksklusiv brugsret til det, såfremt jeg har modtaget den fulde betaling. Brugsretten omfatter ikke mellem arbejde, skitser, designforslag mm.

Jeg har ret til at bruge arbejdet som reference på min hjemmeside: www.grafikx.dk og tilknyttet Sociale Medier med mindre andet er aftalt.

Hver part er forpligtet til at holde i forvejen ikke-offentlige oplysninger skjult. Dette gælder både under og efter aftalens ophør

Afregning

Leverandøren (Grafikx) fakturerer kunden forud for opgaven, hvis ikke andet er aftalt.

Ved webdesign betales  40%  forud, hvorefter det resterende beløb betales ved produktets levering.

Ved øvrige services betales det fulde beløb forud før opgaven påbegyndes, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

Der kan i særtilfælde laves aftaler om ratebetalinger ved behov.

Regler gældende for webdesign

Før projektet starter modtager du et ark, som du bedes udfylde med relevante informationer. Denne sendes retur sammen med et tilbud. Herigennem vil tidsplanen også aftales. 

Du har i alt 2 gennemgange:

Du vil modtage et udkast af den overordnede stil, for at sikre at vi er på vej i den rigtige retning. Her er det muligt at komme med feedback. 

Når websitet er færdigt, får du atter mulighed for at kigge det igennem i detaljer. Her rettes dog kun småting: såsom eventuelle fejl i tekster, placeringer af elementer eller lign.

Regler gældende for design af Logo

Du modtager en færdig logo-pakke fra mig. Her vil der være forskellige du kan gå med. Før arbejdet starter, snakker vi om dine inspirationskilder, behov og ønsker. Når pakken er leveret anses arbejdet som slut.